Reculada inacceptable en l'última versió del projecte de Reial decret d'envasos

Dijous 1 Desembre 2022

· El projecte de Reial decret d'Envasos, que acaba de remetre's al Consell d'Estat, invalida part de la Llei de Residus aprovada a l'abril en permetre que Ecoembes s'autoavaluï.

· En conseqüència, l'arribada del Sistema de Dipòsit d'envasos de begudes, amb el qual s'aconseguiria posar fi als 35 milions d'envasos de begudes que cada dia contaminen l'entorn i danyen la salut de les persones, corre perill de retardar-se una dècada.

· La Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental ha ignorat repetidament els advertiments de les entitats ecologistes, que també denuncien la reculada que implica l'eliminació de la prohibició de l'ús de substàncies tòxiques en envasos alimentaris com els Ftalats i el Bisfenol A, contemplada en el Reial decret.Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Retorna i Surfrider España denuncien la reculada que suposa l'última versió del projecte de Reial decret d'Envasos i Residus d'Envasos i que podria invalidar una part substancial de la Llei de Residus aprovada pel Govern el mes d'abril passat.
 

El Reial decret d'envasos desenvolupa els objectius de recollida separada d'ampolles de plàstic establerts en la Llei de Residus, una mesura encaminada a reduir la greu contaminació per plàstics en l'entorn terrestre i en la mar. A aquest efecte, la Llei va determinar que, si per a 2023 no es recuperava a través del contenidor groc el 70% de les ampolles de begudes posades en el mercat, s'establiria un Sistema de Dipòsit per a llaunes, ampolles i bricks. Aquesta mesura va ser aplaudida per les organitzacions ecologistes, comptant que una entitat independent es responsabilitzés d'avaluar el compliment d'aquest objectiu. No obstant això, en el text del Reial decret acabat d'enviar al Consell d'Estat com a pas previ a la seva aprovació final, es determina que serà el propi gestor de la recollida separada de residus d'envasos, és a dir, Ecoembes, qui s'encarregarà de comptabilitzar els envasos recuperats separadament.

El Sistema de Dipòsit per a envasos de begudes, el retornar el casc de tota la vida, porta anys rebent una forta oposició per part de les empreses que componen Ecoembes. A pesar que múltiples fonts com a governs autonòmics, estudis del propi Ministeri, investigacions independents o estudis de la societat civil, situen les xifres de recollida separada d'ampolles i resta d'envasos de begudes a través del contenidor groc a penes per sobre del 20% i molt lluny del 70% marcat per a l'any que ve. Un ball de xifres que les organitzacions ecologistes han denunciat en reiterades ocasions.

Lamentablement, el Reial decret en la seva actual redacció perpetua les fallades de l'actual model: la falta de transparència i traçabilitat dels residus d'envasos i l'absència de mecanismes de control independents sobre les xifres de recollida separada que ofereix la pròpia indústria. Això és així per dos motius. En primer lloc, el text no obliga els productors a dir quantes ampolles de plàstic de begudes posen en el mercat, la qual cosa impossibilita fer qualsevol càlcul a posteriori. En segon lloc, no defineix la metodologia necessària per a poder determinar el percentatge de recollida separada reeixit. El text deixa una vegada més la definició d'aquests percentatges en mans de la indústria, Ecoembes, malgrat els dubtes que ha suscitat la veracitat de les xifres de reciclatge aportades per aquesta organització.

“Ecoembes podrà fer veure que compleix, no sols amb el 70%, sinó amb la quantitat que ells vulguin, amb el que retardaran l'arribada del Sistema de Dipòsit a Espanya durant una dècada i perpetuaran la seva posició de monopoli per la qual aquesta entitat està sent investigada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors”, han insistit els representants de la societat civil.

“En diverses ocasions durant els últims mesos, diferents entitats expertes de la societat civil hem enviat una proposta per a esmenar aquest punt a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental de Marta Gómez Palenque, i ha estat directament ignorada. És un contrasentit que es perpetuï un error històric en la gestió de residus. Ecoembes no pot ser el seu propi auditor en el compliment d'aquest objectiu, i menys quan s'ha demostrat la falta de solidesa en les xifres de reciclatge presentades en anys anteriors”, han alertat Amics de la Terra, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Retorna i Surfrider.

Les organitzacions denuncien, al seu torn, el pas enrere que comporta haver eliminat la prohibició d'usar Ftalats i Bisfenol A en els envasos alimentaris Aquesta prohibició estava contemplada també en la Llei de Residus i, amb ella, el Govern es posava al capdavant a l'hora d'actualitzar la legislació europea referent a substàncies tòxiques conegudes pels seus impactes en determinats càncers. Les mateixes entitats que en el seu moment van aplaudir la inclusió d'aquesta mesura en la llei, tampoc entenen aquest pas enrere en el Reial decret.

Amics de la Terra, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Retorna i Surfrider reclamen que la versió final del RD d'envasos incorpori:

1. L'obligació als productors d'informar sobre les ampolles que es posen en el mercat usant el Registre de Productors per a aquest fi.

2. Una metodologia per a calcular la recollida separada a través del contenidor groc de les ampolles de plàstic que sigui neutra i transparent, que incorpori a les Comunitats Autònomes, que segueixi la decisió d'execució 21/1752 de la Comissió Europea i que no permeti a Ecoembes ser jutge i part del procés.

3. La reintroducció de la prohibició de Ftalats i Bisfenol A en els envasos alimentaris, tal com recull la Llei de Residus.

“Els reglaments es fan per a poder complir la llei, no al contrari. La Llei de Residus va ser aprovada en el Congrés dels Diputats amb 279 vots favorables, 51 abstencions (les del grup parlamentari de Vox), i només un vot en contra, per la qual cosa demanem que tant la directora general Marta Gómez Palenque com la resta de persones responsables del ministeri, la respectin en comptes d'invalidar-la”, han conclòs les organitzacions.

Últimes Notícies
 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: