Què és Retorna i quins són els seus objectius?


Retorna és una iniciativa sense ànim de lucre integrada per la indústria del reciclatge, ONG ambientals, sindicats i associacions de consumidors. Treballa per millorar el sistema actual de recollida de residus d'envasos (contenidor groc), que recicla deficientment.

Dins del seu objectiu de Residu Zero i com a primera etapa, Retorna busca reduir al màxim la generació de residus implantant un Sistema de Retorn d'Envasos semblant al que fèiem servir quan "retornàvem el casc a la botiga". Aquesta práctica va funcionar a Espanya fins als anys 80 i, actualment, s'aplica amb èxit en més de 40 regions del món com Austràlia, Alemanya, països nòrdics, Califòrnia o Nova York entre d'altres.

El Sistema de Retorn promou la reutilització, recicla nou de cada 10 envasos sense cost extra algun per l'administració central i amb importants estalvis per als ens autonòmics i locals i podria generar 14.000 nous llocs de treball a Espanya.
 

Vols aprendre més sobre el Sistema de Retorn? Consulta aquest vídeo:

 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: