La Comissió Europea recomana a Espanya que les begudes tornin a vendre amb dipòsit perquè els envasos acabin a les botigues i no abandonats en l'entorn

Dijous 9 Març 2017

En un informe de diagnòstic i recomanacions, la Comissió Europea convida Espanya a que opti, entre d'altres mesures, per retornar els envasos al supermercat si vol complir amb els objectius de reciclatge 2020.La Comissió Europea ha fet públic el diagnòstic i les recomanacions perquè els països que es troben més endarrerits en matèria de gestió de residus puguin complir els objectius 2020. Brussel·les situa Espanya al costat de estats com Xipre, Hongria, Irlanda, Malta, Portugal i Eslovènia perquè "les estadístiques mostren que el percentatge de residus que caven en abocador és molt alt (60%) i les taxes de reciclatge massa baixes (30%)"."Es necessiten molts més esforços", ha sentenciat en el seu informe.

Per a la Comissió, les causes d'aquesta situació són, entre altres, la manca d'incentius per promoure la reutilització i el reciclatge de qualitat, l'escàs compliment dels productors amb la seva responsabilitat i l'escassa recollida separada de la matèria orgànica. I, per tant, entre les solucions Brussel·les proposa recuperar els Sistemes de Dipòsit, ja que asseguren que els residus no acaben incinerant o abocant, alhora que compromet els productors amb el compliment de la seva responsabilitat legal.

"Devant tanta evidència per part de la Comissió, demanarem reunió amb la ministra de Medi Ambient i a les conselleres i consellers de Medi Ambient de les Comunitats Autònomes. Retornar les llaunes i les ampolles a botigues i supermercats és una pràctica reeixida en tots els països europeus que han decidit recuperar-la, per això la Comissió apunta que la resta seguim aquest camí", ha valorat el director de Retorna, Miquel Roset.

Últimes Notícies
 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: