L'Assemblea de Madrid aprova una moció per estudiar a fons el Sistema de Dipòsit

Dijous 14 Juliol 2016

El passat dijous 7 de Juliol, l'Assemblea de Madrid va aprovar una proposta de Podem, amb els vots favorables de Ciutadans i PSOE, en matèria de gestió de residus. La moció insta el govern regional a elaborar el nou Pla de Residus basant-se en l'objectiu de 'Residu Zero'.

El passat dijous 7 de Juliol, l'Assemblea de Madrid va aprovar una proposta de Podem, amb els vots favorables de Ciutadans i PSOE, en matèria de gestió de residus. La moció insta el govern regional a elaborar el nou Pla de Residus basant-se en l'objectiu de 'Residu Zero'. La proposta inclou les principals mesures que afavoreixen una gestió de residus responsable amb el medi ambient i la ciutadania: la recollida selectiva de la matèria orgànica i el Sistema de Dipòsit per a envasos de begudes.

L'actual estratègia de residus de la Comunitat finalitza aquest any, però, els resultats obtinguts disten molt dels objectius marcats, de manera que la majoria de grups volen elaborar del nou pla centrat en mesures de reducció, reutilització i reciclatge.

La moció aprovada inclou les mesures més eficaces per avançar cap al 'Residu Zero' i l'economia circular. Entre les mateixes destaquen la separació de la matèria orgànica, per elaborar compostatge, i el tornar a vendre aigües, refrescos, sucs i aigües amb dipòsit per evitar l'abandonament diari de milions de llaunes i ampolles en el nostre entorn. Aquestes iniciatives constitueixen una estratègia basada en l'economia circular neta i afavoreixen el tractament dels residus com a recursos naturals.

El vot favorable a la moció per part de tres dels quatre grups polítics que conformen l'Assemblea madrilenya és una gran notícia per al medi ambient i la qualitat de vida de la ciutadania. Com està passant en altres comunitats autònomes de diferents colors polítics com Catalunya, València o les Balears, on també s'està impulsant amb força la recollida selectiva de la matèria orgànica i el Sistema de Dipòsit, l'aposta pel 'Residu Zero' és cada vegada més transversal i decidida.

Tal com s'indica en la moció aprovada, cal avançar cap a la reducció i la reutilització, deixant les mesures d'eliminació, com incineració i abocament, en un segon pla.

La separació de la matèria orgànica i la seva transformació en compost suposa una gran millora, ja que aquesta fracció representa un 42% de la bossa d'escombraries domèstica, i actualment el seu destí és l'abocament o l'eliminació. A més, evita emissions de gasos d'efecte hivernacle i recupera matèria orgànica per als sòls de la regió, reduint els riscos de desertificació.

Una altra de les mesures a aplaudir és la implantació de Sistemes de Dipòsit per a envasos de begudes o altres residus, que redueixen l'abandonament dels mateixos i milloren la qualitat de l'entorn. Al seu torn, aquests sistemes permeten avançar cap a la reutilització i incrementen els percentatges de reciclatge.


Últimes Notícies
 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: