Greenpeace reconeix la tasca de Retorna a la primera radiografia del medi ambient a Espanya

Dimecres 3 Juny 2015

L'ONG ecologista realitza un informe en l'impacte social dels aspectes mediambientals tant positius com negatius a Espanya. En el document es denuncia entre altres aspectes el baix nivell de reciclatge i la crema de residus tant en incineradores com en cimenteres, al mateix temps que es destaca la tasca de Retorna a la lluita per la reducció de residus.

Greenpeace ha presentat avui el primer informe en què radiografia el medi ambient a Espanya i les seves conseqüències socials a través d'un diagnòstic de la situació mediambiental en les diferents Comunitats Autònomes. La conclusió general és que el nivell mediambiental és en línies generals mitjà o baix, sent la Rioja la primera regió del rànquing i Aragó l'última segons l'Índex de Qualitat Ambiental elaborat per l'ONG ecologista.
 
Per establir aquesta classificació, Greenpeace ha identificat les principals problemàtiques mediambientals en cada Comunitat Autònoma, alhora que ha volgut posar en valor iniciatives o aspectes positius per analitzar les consecuencies socials tant de les dades més esperançadores com dels indicadors més perjudicials. Els camps analitzats han estat agricultura, qualitat de l'aire, costes, pesca, energia i canvi climàtic, protecció i gestió del territori i residus.

En aquest sentit, entre els aspectes mediambientals més negatius en les 17 comunitats autònomes destaquen diferents conseqüències de la insuficient gestió de residus, destacant en totes les regions una o diverses d'aquestes realitats: baix nivell de reciclatge, presència massiva d'incineradores i intenció de creació de noves plantes i crema de residus en cimenteres.

Al costat positiu, l'informe de Greenpeace ha volgut destacar com la societat està cada vegada més conscienciada i es mobilitza per proposar alternatives i exigir canvis, destacant les iniciatives més destacades. En aquesta selecció, la radiografia del Medi Ambient a Espanya de Greenpeace reconeix la tasca de Retorna per avançar en la reducció de residus amb les següents línies.

"La gestió dels residus a Espanya és un desastre que cap Govern ha sabut o volgut corregir. Cada dia, al país entren al mercat 55 milions d'envasos de begudes, dels quals més de 30 milions no són recollits adequadament, acabant en camps, rius, mars o sent abocaments i incinerats. Això provoca greus impactes en el medi ambient per contaminació i suposa una pèrdua de recursos inassumible. Una gestió adequada dels mateixos suposaria, en canvi, una oportunitat per a moltes empreses i per crear desenes de milers de nous llocs de treball verds.

Amb aquesta perspectiva es crea en 2010 Retorna, una plataforma integrada per ONG ambientals, associacions de consumidors, sindicats i la indústria del reciclatge. El seu objectiu és promoure millores en el sistema actual de gestió dels residus d'envasos per avançar cap al residu zero.

Retorna promou la implantació d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR), que associa un dipòsit econòmic a cada envàs, que el consumidor deixa quan compra un envàs i se li retorna a la mateixa botiga o qualsevol altra quan aquest torna l'envàs buit. El SDDR converteix aquests envasos en recursos i aconsegueix índexs de reciclatge del 90%. També permet la reintroducció dels envasos reutilitzables en el sector domèstic"
.

La 'Radiografia social del medi ambient a Espanya'


 

Últimes Notícies
 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: