Els partits hauran de pronunciar-se sobre com gestionaran el 70% dels residus que ara es porten a abocador o incineren

Dijous 7 Maig 2015

20 organitzacions de la societat civil demanen als partits polítics que opten a governar després de les eleccions del 24 de maig un canvi en la gestió de residus amb un document amb onze propostes concretes per dur a terme aquest canvi.


 
Els ajuntaments es gasten fins al 15% del seu pressupost en la neteja de les vies públiques i la gestió de residus, el que representa la major partida municipal. No obstant això, de cada 10 tones de residus / recursos municipals, set acaben enterrant-se en abocadors o incinerant i només tres es reciclen o composten. Una vintena d'organitzacions de la societat civil de diferents sectors -recicladores, consumidors, sindicats i ecologistes- volen posar l'accent en la gestió de residus durant i després de la campanya electoral per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques del 24 de maig que avui comença . Per aquest motiu, presenten una proposta amb onze mesures concretes per assolir els objectius europeus, reduir ostensiblement la despesa municipal en gestió i tractament de residus i generar ocupació verda en el marc d'una economia circular.

Les decisions que prenguin els partits elegits en la gestió dels residus municipals marcarà i farà clau aquesta legislatura. Recollir i tractar els residus municipals significa aproximadament entre un 10% i un 15% dels pressupostos de cada ajuntament, convertint-se així en la partida més costosa per als ens locals. A més els ajuntaments tenen el repte de complir els objectius europeus, assolir el 2020, el 50% de reciclatge de tots els residus municipals, tal com es va establir a Brussel·les. No obstant això, Espanya encara està molt lluny d'aquest horitzó; les últimes dades d'Eurostat indiquen que s'enterren o cremen el 70% de tots els residus municipals, el que suposa el malbaratament de materials valuosos cada vegada més escassos en la naturalesa. L'ampliació de la incineració i la crema de residus en cimenteres no pot ser una aposta política per a la gestió de residus i, menys encara, sense el coneixement i consentiment de la ciutadania.

La proposta conjunta ofereix onze mesures concretes per avançar cap a una gestió de residus més sostenible i eficaç. Entre aquestes mesures, destaquen:

- Elaboració de plans de prevenció de residus municipals amb mesures concretes i obligatòries i pressupostos adequats.
- Foment de la reutilització i preparació per a la reutilització, establint objectius específics.
- Obligatorietat de la recollida selectiva de la matèria orgànica, que representa el 40% aproximadament de la bossa d'escombraries.
- Suport i promoció de l'obligatorietat a nivell autonòmic i / o estatal de sistemes de Dipòsit i Retorn per a envasos de begudes.
- Aplicació de la fiscalitat ambiental dissuasòria: impostos per abocament i incineració i pagament per generació de residus.
- Establir objectius específics i ambiciosos de reutilització.
- Realitzar anàlisis per modificar i reduir els residus de la fracció resta que no es puguin destinar a reutilització o reciclatge.
- Millorar la separació selectiva i la qualitat dels materials recollits (porta a porta, 5è contenidor, humit-sec ..)
- Exigir als productors que es responsabilitzin i afavoreixin la correcta gestió dels residus d'acord amb la jerarquia que marca la normativa.


La societat civil té clar quin camí prendre per convertir la gestió de residus en una gestió de recursos municipals. Els partits polítics, en el marc d'aquestes eleccions municipals i autonòmiques, han de posar sobre la taula les seves propostes sobre la gestió de residus municipals.
 

Consulta el document complet i les onze mesures concretes elaborat per:

 

Últimes Notícies
 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: