Documentación

Título: Sistemas de reutilización e reciclado para envases de bebidas seleccionados, desde o punto de vista da sustentabilidade (xullo de 2011)
Autoría: Price Waterhouse Coopers AG WPG. Encargado por: Deutsche Umwelthilfe e. V. & DUH Umweltschutz-Service GmbH.
Descrición: Análises das repercusións ecolóxicas, económicas e sociais, así como posíbeis solucións para o desenvolvemento de sistemas de reutilización e reciclado.
Descarga: Resultados esenciais (7 páxinas), Resum Executiu (41 páxinas), Estudi complet (450 páxinas, en alemán)..

Título: Estimación do emprego potencial na implantación e desenvolvemento da primeira fase do SDDR en España (xullo de 2011)
Autoría: Instituto Sindical de trabajo, ambiente y salud (ISTAS-CCOO) para Retorna.
Descrición: Análises dos empregos directos e indirectos que se poderían xerar coa implantación e desenvolvemento da primeira fase do Sistema de Depósito, Devolución e Retorno (SDDR) de envases en España.
Descarga: Resumo executiu (9 páxinas), Estudo completo (62 páxinas)

Título: Análises de Ciclo de Vida da xestión de envases de PET, latas e bricks mediante SIX e SDDR en España (febreiro de 2011)
Autoría: Inèdit para Retorna.
Descrición: O obxectivo do estudo é achegar datos de calidade do comportamento ambiental da implementación do SDDR adaptado a España. Outro obxectivo específico é a cuantificación ambiental en 7 categorías de impacto do sistema SIX vixente no Estado (unicamente para as tres fraccións de envases: PET, latas e bricks, que entrarían no SDDR proposto) para determinar se a substitución do SIX polo SDDR para estas tres fraccións de envases suporía un potencial beneficio ambiental.
Descarga:  Resumo executivo (28 páxinas), Estudo completo (68 páxinas)

Título: Estudo sobre a acollida do Sistema de Depósito, Devolución e Retorno de envases (marzo de 2011)
Autoría: CECU / Enquisas realizadas por Simple Lóxica, S.L.
Descrición: 98 páx. Informe de resultados da enquisa realizada a máis de 2.000 cidadás do Estado sobre a aceptación dun Sistema de depósito para envases.
Descarga

Título:
Que facemos coa lata?
Autoría: Retorna
Descrición: 18 páx. Análises da situación actual da reciclaxe de envases dun só uso en España, descrición da proposta de Retorna e comparativa con outros estados que xa aplicaron o Sistema de Depósito Devolución e Retorno de envases.
Descarga

Título:
Propostas de Retorna ao Proxecto de Lei de Residuos e Solos contaminados (marzo de 2011)
Autoría: Retorna
Descrición: 5 páx. Proposta de emendas ao Proxecto de Lei de Residuos e Solos contaminados aprobado polo goberno o 4 de marzo de 2011.
Descarga

Título:
Lixo nos océanos, un reto internacional (xuño de 2011)
Autoría: Retorna
Descrición: 8 páx. Análises da situación de contaminación nos océanos e a necesidade dun Sistema de Depósito para envases para freala.
Descarga

 

 

   Retorna é un proxecto iniciado por: