Administracións públicas

Como administración pública pódese promover a implantación do Sistema de Depósito Devolución e Retorno (SDDR) de envases a través duna moción de censura.

Para reafirmar o compromiso das administracións en desenvolver actuacións encamiñadas a reducir os residuos de envases, no documento de moción propóñense distintas actuacións das cales cada administración pode adaptar, segundo a súa dinámica, realidade e necesidades, e presentala a Pleno.

Estas accións van desde pedirlle ao goberno a obrigatoriedade do Sistema de Depósito na Lei de Residuos e Solos Contaminados e na Lei de Envases e Residuos de Envases, ata desenvolver campañas de sensibilización para todos os sectores (comercios, entidades, poboación, etc) sobre a produción de residuos, mediante debates, charlas, etc.

Descarga o modelo de moción que che presentamos e adáptaa ás túas necesidades.

No seguinte mapa podes ver os concellos que aprobaron mocións de censura a favor da implantación do SDDR e outras administracións públicas que expresaron o seu apoio a medida.

  

   Retorna é un proxecto iniciado por: