Els objectius de Retorna

En sintonia amb les directrius europees de residus, Retorna promou un canvi en el model de producció i consum que redueixi al màxim els residus i maximitzi la prevenció, la reutilització i el reciclatge.

Objectiu principal:

-Treballar per a la creació i implementació, a nivell estatal, d'un Sistema de Retorn d'envasos de begudes (sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn / SDDR) que permeti recuperar i reciclar al màxim els materials d'envasos superant així els deficients índexs de recollida actuals.
 

Objectius generals:

-Contribuir a desenvolupar polítiques de 'Residu zero' amb l'objectiu d'avançar des de l'actual cultura de l'utilitzar i llençar, a una d'aprofitament màxim dels recursos mitjançant la reutilització i el reciclatge de qualitat.

-Influir en l'aplicació decidida de polítiques, mesures i instruments que afavoreixin la prevenció, la reutilització i el reciclatge dels residus.

-Aconseguir que l'abocament de residus sigui realment una opció marginal i la incineració de residus una opció inviable o descartada.

Objectius específics:

-Obrir el debat a tots els agents socials i econòmics sobre la necessitat del canvi de normativa i model de gestió dels residus d'envasos.

-Promoure projectes i accions de R+D vinculats a la investigació i foment de l'ús de materials reciclats, als impactes ambientals del consum actual i als factors per i cap a un consum responsable.

-Difondre els beneficis ambientals, socials i econòmics de la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus i especialment dels residus d'envasos i els Sistemes de Retorn d'envasos.

-Aconseguir el compromís de la societat cívil amb el màxim nombre de suports possible perquè aquests objectius siguin plausibles.

 

 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: