El naixement de Retorna

Històricament la gestió de residus al nostre país sempre ha estat una assignatura pendent, tant a nivell d’un marc jurídic ambiciós com a nivel de polítiques de producció que garanteixin el màxim aprofitament dels recursos naturals i la mínima generació de residus.

Per aquest motiu, ja fa més de 20 anys que diverses organitzacions ambientals i empreses de recuperació de residus han treballat, cadascú des del seu àmbit, en impulsar polítiques i actuacions que fomentessin la prevenció, reutilizació i recuperació de les nostres deixalles,  especialment dels envasos i residus d’envasos, que han experimentat un augment exponencial en les darreres dècades.


Paral·lelament, la indústria de Recuperació de Catalunya i algunes associacions ecologistes, van iniciar fa anys diverses col·laboracions amb entitats ambientalistes europees, com l'alemanya Deutsche Umwelthilfe, que havien promogut iniciatives socials i legislatives a favor d'un nou model de gestió de residus. Entre elles destaquen els Sistemes de Retorn d'envasos de begudes com una de les mesures més efectives per reduir la generació d'envasos i assolir nivells de recuperació i reciclatge de més del 90%.

Prenent com a referència aquesta experiència, i amb la col·laboració de Deutsche Umwelthilfe, el 2009 es començava a promoure la creació a Espanya de Retorna, una plataforma que dóna cabuda a empreses, ONG i institucions interessades en impulsar un nou model de producció i consum basat en l'estratègia de Residu Zero.

 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: