-Implantació d'un Sistema de Retorn d'envases de begudes a Catalunya. Oportunitats econòmiques pels municipis (febrer 2014)

 

Autoria: Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable.
Descripció
Estudi que quantifica els costos que assumeixen els municipis catalans a la gestió dels residus d'envasos i que haurien de ser assumits per la indústria envasadora i no pels ciutadans. A més, es xifra l'estalvi potencial per als ens locals de la implantació d'un Sistema de Retorn d'envasos en 56 milions anuals.

Descarrega
Resum executiu (12 pàgines)
Resum executiu anglès (12 pàgines)

 

 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: