Estudi sobre l'acollida del Sistema de Dipòsit, Devolució
i Retorn d'envasos (març 2011)


 

Autoria: CECU / Enquestes realitzades per Simple Lògica, SL
Descripció: 98 pàg. Informe de resultats de l'enquesta realitzada a més de 2.000 ciutadans i ciutadanes espanyoles sobre l'acceptació d'un Sistema de dipòsit per envasos.Descàrrega 

 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: