Agents implicats

Envasadors/importadors

-BeneficisEl sistema és similar al ja existent, però pel fet que el sistema s'autofinança per la quantitat i qualitat del producte recollit, el cànon actual tendeix a baixar.

-
ReptesAdaptació informàtica dels envasos. Aquesta fase ha estat superada sense cap problema per altres regions, fins a l'illa de Guam, darrera incorporació al SDDR, ha implantat el SDDR amb escassos inconvenients.


Distribuidors – petits, mitjans i grans superfícies

-BeneficisEls comerços en les regions on ja existeix el SDDR han vist com els espais destinats a la recuperació d'envasos atrauen els consumidors, que acaben escogiéndolos per les seves compres. D'altra banda, un cop amortitzats els equips, el comerç pot percebre un ingrés per la gestió dels envasos.

-
ReptesLa primera fase d'implantació del sistema requerirà d'un esforç d'adaptació-espai i personal - per part dels comerços.

Consumidors

-Beneficismúltiples, des de menys escombraries als carrers, menys emissions contaminants, major transparència en la gestió dels envasos, contenidors més buits i nets en els pobles i ciutats, menys despeses municipals de neteja, estalvi de CO2, etc.

-
Reptesen un primer moment, el petit desemborsament per a la compra dels envasos, que després es torna per la propera compra. També hem d'adaptar al nou hàbit de retornar els envasos. Si dubtem que els espanyols se sumin a la iniciativa pensem en diferents normes i internalitzades - recollir les caques dels nostres gossos, no llençar burilles per la finestra, etc

La indústria de la recuperació i el reciclatge

-Beneficisincrementa l'oferta de matèria recuperada de primera qualitat.

-
Reptesbuscar noves sortides d'alta gamma per als materials recuperats.

Operadors

-Beneficisés una entitat sense ànim de lucre, de manera que el benefici és el bon funcionament del sistema.

-Reptes
establir un sistema transparent i eficient, on el flux de diners sigui ràpid i absolutament fiable.

 

   Organitzacions que donen suport als Sistemes de Dipòsit per evitar l'abandonament de residus al medi ambient:

     
     
 

   Retorna és membre de: