Els objectius de Retorna

En sintonia amb les directrius europees de residus, Retorna promou un canvi en el model de producció i consum que redueixi al màxim els residus i maximitzi la prevenció, la reutilització i el reciclatge.

Objectiu principal:

-Treballar per a la creació i implementació, a nivell estatal, d'un Sistema de Retorn d'envasos de begudes (sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn / SDDR) que permeti recuperar i reciclar al màxim els materials d'envasos superant així els deficients índexs de recollida actuals.
 

Objectius generals:

-Contribuir a desenvolupar polítiques de 'Residu zero' amb l'objectiu d'avançar des de l'actual cultura de l'utilitzar i llençar, a una d'aprofitament màxim dels recursos mitjançant la reutilització i el reciclatge de qualitat.

-Influir en l'aplicació decidida de polítiques, mesures i instruments que afavoreixin la prevenció, la reutilització i el reciclatge dels residus.

-Aconseguir que l'abocament de residus sigui realment una opció marginal i la incineració de residus una opció inviable o descartada.

Objectius específics:

-Obrir el debat a tots els agents socials i econòmics sobre la necessitat del canvi de normativa i model de gestió dels residus d'envasos.

-Promoure projectes i accions de R+D vinculats a la investigació i foment de l'ús de materials reciclats, als impactes ambientals del consum actual i als factors per i cap a un consum responsable.

-Difondre els beneficis ambientals, socials i econòmics de la prevenció, reutilització i reciclatge dels residus i especialment dels residus d'envasos i els Sistemes de Retorn d'envasos.

-Aconseguir el compromís de la societat cívil amb el màxim nombre de suports possible perquè aquests objectius siguin plausibles.

 

 

   Retorna és un projecte impulsat per:

   
   
   
 

   Retorna és membre de: