Preguntes freqüents

Qui i com es finança el sistema de Retorn?

L'ens central que gestiona el Sistema de Retorn té dues principals fonts de finançament. D'una banda, la qualitat i la quantitat del material reciclat que s'aconsegueix, ja que quan augmenta la recuperació i s'obtenen en perfectes condicions, els envasos es converteix en matèria de primera qualitat. D'altra banda, els dipòsits no reclamats dels ciutadans que no tornin els seus envasos, aplicant-se així el principi europeu de 'Qui contamina paga'.

Seria Retorna l'encarregada de gestionar un Sistema de Retorn a Espanya?

Retorna no pretén ser el gestor del Sistema de Retorn a Espanya, simplement treballa per promoure la seva implantació. Serà la indústria i l'administració qui hagi de decidir qui serà l'administrador central del sistema.

Per què el sistema de Retorn és la millor opció per Retorna?

El malbaratament de matèries primeres constant que existeix a Espanya té unes conseqüències mediambientals, econòmiques i socials gravíssimes i el Sistema de Retorn és l'únic sistema que assegura taxes de recuperació properes al 100% i que resulta viable econòmicament.

Són el Sistema de Retorn i els Sistemes Integrals de Gestió complementaris?

Efectivament. El Sistema de Retorn s'encarragaria d'uns determinats envasos de begudes i els sistemes actuals seguirien gestionant la resta d'envasos, paper, cartró, etc ... De fet, així es produeix en la majoria de països on el sistema de Retorn està funcionant.

Per què el Sistema de Retorn es centra en els envasos d'alumini, PET, vidre?

Perquè els envasos de begudes són els més susceptibles de ser abandonats, sobretot a Espanya on per la nostra climatologia es consumeixen a l'exterior de casa i de manera massiva. De fet, dels 51 milions d'envasos que cada dia es posen en el mercat a l'estat, 28 milions acaben en incineradores, abocadors o abandonats en el nostre entorn.
 

   Retorna és un projecte impulsat per:

   
   
   
 

   Retorna és membre de: