Documentació

 

-Implantació d'un Sistema de Retorn d'envases de begudes a Catalunya. Oportunitats econòmiques pels municipis (febrer 2014)

 

Autoria: Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable.
Descripció
Estudi que quantifica els costos que assumeixen els municipis catalans a la gestió dels residus d'envasos i que haurien de ser assumits per la indústria envasadora i no pels ciutadans. A més, es xifra l'estalvi potencial per als ens locals de la implantació d'un Sistema de Retorn d'envasos en 56 milions anuals.

Descarrega
Resum executiu (12 pàgines)

 

-Fluxos de residus d'envasos (novembre 2013)

 

Autoria: Gremi de Recuperació de Catalunya.
Descripció
Estudi del Gremi de Recuperació de Catalunya sobre l'impacte que tindria en el sector de la recuperació un SDDR. El Sistema de Retorn suposaria, a l'escenari òptim, fins 480.000 tones any de vidre, alumini, plàstic i acer més per als recuperadors i generaria 100 milions d'euros anuals en estalvi de costos de tractament i venda del material recuperat.

Descarrega

Estudi complet (76 pàgines) 
 

-Un jaciment a les escombraries. Anàlisi dels abocadors de residus domèstics a Espanya (novembre 2013)

 

Autoria: Ecologistas en Acción i Amics de la Terrra.
Descripció: Aquest informe 
analitza la situació dels abocadors espanyols de residus domèstics, on van a parar prop del 70% dels nostres residus i sobre la gestió dels quals hi ha una total opacitat..

Descarrega

Estudi complet (38 páginas) 
 

-Estudi sobre la recollida selectiva d'envasos a Espanya (novembre 2013)


 

Autoria: Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable i Amics de la Terrra.
Descripció
En el marc de l'opacitat en les dades sobre recollida i reciclatge de residus a Espanya, Amics de la Terra i la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable van decidir examinar el contingut de les escombraries de quatre zones espanyoles, Canàries, Balears , Navarra i Barcelona. Ramon Sans, catedràtic expert en residus de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha realitzat un minuciós estudi de caracterització que corrobora les dades que denuncien àmpliament: la recollida dels envasos de begudes, que són recursos de gran valor i els envasos més consumits al nostre país, és insostenible.

Descarrega

Conclusions (8 pàgines)
 

-Informe de la implantació temporal d'un SDDR a Cadaqués (setembre 2013)

Autoria: Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable i Retorna.
Descripció: Aquest informe analitza la implantació i els resultats de la prova pilot del Sistema de Retorn d'envasos d'un sol ús a Cadaqués (Girona).
Descarrega
Estudi complet en castellà (260 pàgines
Estudio complet en català (260 pàgines)
Resum Executiu en castellà  (12 
pàgines)
Resum Executiu en català (12 pàgines) 
 

-Avaluació de costos d'introducció d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn a Espanya (abril 2012)

Autoria: Eunomia Research & Consulting Ltd Encarregat per: Retorna.
Descripció: Aquest informe investiga les conseqüències econòmiques de la introducció d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) a Espanya.
Descarrega: Estudi complet (88 pàgines)
Estudi complet en anglès  (80 pàgines)
Apèndix tècnic (79 pàgines)
Apèndix tècnic en anglès (73 pàgines)
Resum executiu (16 pàgines)
Resum executiu en anglès (19 pàgines)
Sinopsi, fitxa tècnica i fitxa resum
Quadre comparatiu (proposta de Retorna)
Xifres i dades

Glossari de termes

-Petjada de Carboni

Estudi comparatiu d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en el projecte pilot d'implantació d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d'Envasos comparat amb el Sistema de Gestió Integral actual. (maig 2012)

Autoria: INCLAM CO2. Encarregat per: Retorna.
Descripció: L'informe recull l'estudi comparatiu de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) derivats de la recollida d'envasos mitjançant el Sistema Integrat de Recollida de Residus municipal i el sistema retorna plantejat, Sistema de Devolució i Retorn d'Envasos.
Descàrrega:
Estudi complet (20 pàgines)

-Sistemes de reutilització i reciclatge per a envasos de begudes seleccionats, des del punt de vista de la sostenibilitat (juliol 2011)

Autoria: Price Waterhouse Coopers AG WPG. Encarregat per: Deutsche Umwelthilfe e. V. & Duh Umweltschutz-Service GmbH.
Descripció: Anàlisi de les repercussions ecològiques, econòmiques i socials, així com possibles solucions per al desenvolupament de sistemes de reutilització i reciclatge.
Descàrrega:
Resultats essencials (7 pàgines)
Resum Executiu (41 pàgines)
Estudi complet (450 pàgines, en anglès)
Estudi complet (450 pàgines, en alemany)

-Estimació de l'ocupació potencial en la implantació i desenvolupament de la primera fase del SDDR a Espanya (juliol 2011)

Autoria: Institut Sindical de treball, ambient i salut (ISTAS-CCOO) per Retorna.
Descripció: Anàlisi dels llocs de treball directes i indirectes que es podrien generar amb la implantació i desenvolupament de la primera fase del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d'envasos a Espanya.
Descàrrega:
Resum executiu (9 pàgines)
Estudi complet (62 pàgines)

-Més llocs de treball, menys residus (setembre 2010)

Autoria: Amigos de la Tierra.
Descripció
Possibilitats per a la creació de llocs de treball mitjançant índex més alts de reciclatge al Regne Unit i Europa.
Descarrega:
Estudi complet (65 pàgines)
Estudi complet (53 pàginas en anglès)

-Anàlisi de Cicle de Vida de la gestió d'envasos de PET, llaunes i brics mitjançant SIG i SDDR a Espanya (febrer 2011)

Autoria: Inèdit per Retorna.
Descripció: L'objectiu de l'estudi és aportar dades de qualitat del comportament ambiental de la implementació del SDDR adaptat a Espanya. Un altre objectiu específic és la quantificació ambiental en 7 categories d'impacte del sistema SIG vigent a Espanya (únicament per a les tres fraccions d'envasos: PET, llaunes i brics, que entrarien en el SDDR proposat) per determinar si la substitució del SIG pel SDDR per aquestes tres fraccions d'envasos suposaria un potencial benefici ambiental.
Descàrrega:
Resum executiu (28 pàgines)
Estudi complet (68 pàgines)

-Estudi sobre l'acollida del Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d'envasos (març 2011)

Autoria: CECU / Enquestes realitzades per Simple Lògica, SL
Descripció: 98 pàg. Informe de resultats de l'enquesta realitzada a més de 2.000 ciutadans i ciutadanes espanyoles sobre l'acceptació d'un Sistema de dipòsit per envasos.
Descàrrega

 


-Què fem amb la llauna?

Autoria: Retorna
Descripció: 18 pàg. Anàlisi de la situació actual del reciclatge d'envasos d'un sol ús a Espanya, descripció de la proposta de Retorna i comparativa amb altres països que ja han aplicat el Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn d'envasos.
Descàrrega

 


-Propostes de Retorna al Projecte de Llei de Residus i Sòls contaminats (març 2011)

Autoria: Retorna
Descripció: 5 pàg. Proposta d'esmenes al Projecte de Llei de Residus i Sòls contaminats aprovat pel govern espanyol el 4 de març de 2011.
Descàrrega

-Escombraries en els oceans, un repte internacional (juny 2011)

Autoria: Retorna
Descripció: 8 pàg. Anàlisi de la situació de contaminació en els oceans i la necessitat d'un Sistema de Dipòsit per a envasos per frenar-la.
Descàrrega

 

   Retorna és un projecte impulsat per:

   
   
   
 

   Retorna és membre de: