Debats Territorials

Des de que es va constituir l'Associació Retorna, diverses de les seves entitats membre han organitzat arreu del territori nombrosos debats amb l'objectiu d'analitzar col·lectivament la situació actual dels envasos i les propostes d'accions a emprendre al respecte.

Concretament, els debats territorials tenen com a objectius específics:

>> Obrir el debat sobre les conseqüències econòmiques i ecològiques d’aquest model de producció, consum i gestió dels envasos a casa nostra.

>> Plantejar quines podrien ser les solucions i propostes de canvi de normativa i model per aplicar un model sostenible i ecoeficient, a Catalunya i a l’Estat.

>> Crear i vertebrar una coalició o Xarxa a nivell català amb el suport de: ens locals, administracions amb competències, envasadors, gremis de recuperadors, entitats socials, ecologistes, de consumidors, etc.

>> El propòsit de la qual és impulsar un canvi de model que permeti reduir, reutilitzar i reciclar el màxim de residus d’envasos, així com aplicar el principi comunitari de “responsabilitat del productor”.


Debat Girona - 27 de gener 2010

Jornada a Tarragona - 24 de febrer 2010

Jornada a Barcelona - 2 de març 2010

Debat a Cervera - 17 de maig 2010


 

 

   Retorna és un projecte impulsat per:

   
   
   
 

   Retorna és membre de: