Petjada de Carboni

Estudi comparatiu d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en el projecte pilot d'implantació d'un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d'Envasos comparat amb el Sistema de Gestió Integral actual. (maig 2012)

Autoria: INCLAM CO2. Encarregat per: Retorna.
Descripció: L'informe recull l'estudi comparatiu de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) derivats de la recollida d'envasos mitjançant el Sistema Integrat de Recollida de Residus municipal i el sistema retorna plantejat, Sistema de Devolució i Retorn d'Envasos.


Descàrrega:
Estudi complet (20 pàgines)

 

 

   Retorna és un projecte impulsat per:

   
   
   
 

   Retorna és membre de: