La situació actual del reciclatge d'envasos

Sabies que a Espanya es consumeixen 51 milions d'envasos de begudes d'un sol ús cada dia? Són 18.000 milions a l'any, una xifra similar a la que es consumeix a Alemanya, amb el doble de població. No obstant això, hi ha una gran diferència entre Espanya i Alemanya en la manera de gestionar l'enorme volum de residus que això significa.

Mentre Alemanya ha implantat un Sistema de Retorn que recicla el 98,5% dels envasos convertint-los en nous envasos, a Espanya segueix funcionant el Sistema Integrat de Gestió o SIG (contenidors blau, groc i verd) que tan sols recull selectivament 3 de cada 10. I què passa amb la resta? Cada dia, al nostre país s'abandonen en el medi ambient, s'aboquen o s'incineren 28 milions d'envasos de begudes. De quatre milions es desconeix la destinació.

Aquestes xifres demostren que el sistema de gestió actual té uns índexs de recollida selectiva ineficients que, segons l'últim informe de la Comissió Europea col·loquen a Espanya en el lloc número 12 de gestió de residus a nivell europeu. Més concretament, les últimes dades disponibles (2010) mostren nivells de recollida selectiva molt baixos. Per al vidre, es recullen selectivament 709.997 tones d'una producció de 1.513.658 el que significa una recollida selectiva del 47%. Per al plàstic les xifres són d'una recollida selectiva de 216.817 tones d'una producció de 992.000 o un 22% de recollida selectiva. En el cas dels metalls la situació és encara pitjor, situant-se la recollida selectiva a 67.889 tones de les 342.850 produïdes: un 20% de recollida selectiva. En total, es recullen selectivament prop del 35% dels envasos de plàstic, vidre o metàl·lics. Un de cada dos envasos de vidre i un de cada cinc dels altres materials. 
Totes aquestes xifres estan deduïdes de les dades proporcionades pels SIG i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

La crítica situació econòmica que viu el nostre país fa ineludible esmentar el que els costa a les administracions l'abocament o incineració d'aquests envasos: 68 milions d'euros. Si a això li sumem altres 65 milions d'euros que és el valor que tindria la matèria primera (vidre, alumini, metall, plàstic) en cas que aquests envasos es recollissin de manera selectiva i poguessin reutilitzar-se per crear nous envasos, resulta que, cada any estem malbaratant 133 milions d'euros.

I què passa amb els ciutadans? El sistema actual és injust. Els envasadors (Coca-Cola, etc) només paguen pels envasos que van al contenidor groc, en lloc de fer-ho per tots els envasos que posen al mercat. La diferència l'estem pagant nosaltres, els ciutadans, a través dels impostos i taxes de residus. Tampoc es compleix el principi europeu de "qui contamina paga", avui dia paga el mateix aquell que recicla com aquell qui no. És això sostenible?

 

   Retorna és un projecte impulsat per:

   
   
   
 

   Retorna és membre de: